ΧΗΜΕΙΑ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ – ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

 • Post by:
 • 20 Αυγούστου 2019
 • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑ, Σ., ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γ., ΠΡΟΞΕΝΙΑ Ν., ΤΑΜΠΟΥΚΟΣ Σ.

Στόχοι Μαθήματος αποτελούν η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη σύσταση των γλευκων και οινων των ελληνικών και ξένων ποικιλιών και την σημασία των διαφορών μεταβολιτων στον οργανοληπτικο χαρακτήρα των οίνων.

ΘΕΩΡΙΑ

 1. Εισαγωγικές έννοιες (Συγκέντρωση διαλυμάτων, μονάδες μέτρησης, παρασκευή διαλυμάτων, αραιώσεις διαλυμάτων)
 2. Εισαγωγικές έννοιες: μέτρηση συγκέντρωσης (πρότυπα διαλύματα,  καμπύλες αναφοράς, όριο ανίχνευσης, όριο ποσοτικού προσδιορισμού)
 3. Σάκχαρα οίνου: Αναγωγικά ζάχαρα (ζυμώσιμα (εξόζες), μη ζυμώσιμα (πεντόζες),μη αναγωγικά ζάχαρα, πολυζαχαρίτες (σταφυλιού, μικροοργανισμών), αλκοολικοί τίτλοι, βαθμοί Bé, Brix, πίνακες υπολογισμού
 4. Οργανικά οξέα:  Οργανικά οξέα των σταφυλιών, οργανικά οξέα που σχηματίζονται κατά την ζύμωση / βακτηριακές προσβολές/ενζυματικές δράσεις, ενεργός οξύτητα pH, μόνιμη οξύτητα, ολική οξύτητα, πτητική οξύτητα
 5. Φαινολικά συστατικά: δομή και χημικές ιδιότητες ανθοκυανών, εξέλιξη κατά την ωρίμανση, εκχύλιση στο γλεύκος κατά την οινοποίηση
 6. Φαινολικά συστατικά: δομή και χημικές ιδιότητες τανινών, εξέλιξη κατά την ωρίμανση εκχύλιση στο γλεύκος κατά την οινοποίηση
 7. Φαινολικά συστατικά: χρώμα και γεύση οίνων, χημικές αντιδράσεις σταθεροποίησης χρώματος ερυθρών οίνων, χημικές αντιδράσεις κατά την παλαίωση
 8. Οργανικές και ανόργανες ενώσεις αζώτου: αμινοξέα, ολιγοπεπτίδια, πρωτεΐνες, πρωτεϊνικά θολώματα
 9. Ανόργανες ενώσεις: Στερεό υπόλειμμα, τέφρα, ανόργανα ανιόντα, ανόργανα κατιόντα, χημικός μηχανισμός σχηματισμού θολωμάτων
 10. Πτητικές ενώσεις οίνων: Άρωμα (1ο -γενές, 2ο -γενές, 3ο -γενές ), τερπένια, πυραζίνες, αλκόλες, εστέρες, λακτόνες, αλδεύδες-κετόνες, θειούχες ενώσεις, οσμές ελαττωμάτων
 11. Οίνος και υγεία: οξειδωτικές αντιδράσεις, αντιοξειδωτικές ενώσεις οίνου, αντιοξειδωτικά και υγεία
 12. Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών
 13. Παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών
 14. Μέθοδοι Ανάλυσης οίνων σε εργαστήριο Οινοποιείου
 15. Μέθοδοι ανάλυσης οίνων σε οργανωμένο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 1. Βασικές αρχές αραιώσεων και παρασκευής διαλυμάτων για τις ασκήσεις χημείας και τεχνολογίας οίνων
 2. Δημιουργία πρότυπων καμπυλών
 3. Mέτρηση συγκέντρωσης αναγόντων σακχάρων
 4. Μέτρηση πτητικής οξύτητας οίνων
 5. Μέτρηση ελεύθερου/ολικού θειώδους ανυδρίτη λευκών και ερυθρών οίνων
 6. Μέτρηση ολικών φαινολικών ενώσεων (Folin Ciocalteu)
 7. Μέτρηση αντιοξειδωτικής δράσης οίνων
 8. Ανάλυση με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης
 9. Ανάλυση με αέρια χρωματογραφία
 10. -12.  Ανάλυση και αξιολόγηση  άγνωστου δείγματος οίνου-ομαδική εργασία