ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

 • Post by:
 • 20 Αυγούστου 2019
 • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γ.

Στόχοι του μαθήματος ειναι η εξοικειωση του φοιτητη με την αμπελο-οινικη νομοθεσια, την ευρωπαικη και την ελληνικη. Ο οινολογος οφείελει να γνωριζει βασικές αρχες και επιτρεπομενες τεχνικες για την παραγωγή οίνων.

 1. Ιστορική εξέλιξη του αμπελοοινικού δίκαιου – διακυβεύματα, προοπτικές και έρευνα του αμπελοοινικού δίκαιου
 2. Κοινή οργάνωση αμπελοοινικής αγοράς – Ο Εξευρωπαϊσμός του αμπελοοινικού δίκαιου
 3. Το θεσμικό πλαίσιο του αμπελοοινικού τομέα (Τοπικά Συμβούλια, Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, Υπουργεία, ΔΑΟΚ, Μοντέλα άλλων Κρατών)
 4. Πεδίο εφαρμογής του αμπελοοινικού δίκαιου – Ορισμοί αμπελοοινικών προϊόντων-Οινολογικές πρακτικές
 5. Αμπελουργικό μητρώο – Ταξινόμηση ποικιλιών αμπέλου – Εγγραφή νέων ποικιλιών αμπέλου
 6. Δανειοδότηση και έλεγχος οινοποιείων και οινοποιιών
 7. Προστασία ΠΟΠ/ΠΓΕ και οινικών σημάτων
 8. Ετικέτες – Παραδοσιακές ενδείξεις – Βιολογικοί οίνοι
 9. Φορολογική μεταχείριση των αμπελοοινικών προϊόντων
 10. Κανόνες διαφήμισης και εμπορίας οινικών προϊόντων
 11. Διεθνείς πτυχές του αμπελοοινικού δίκαιου (ΟIV, ΠΟΕ, Διμερείς Συμβάσεις)
 12. Nομοθεσια Οινολογικών πρακτικών