ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

 • Post by:
 • 20 Αυγούστου 2019
 • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΤΣΕΡΙΔΗΣ Γ., ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α., ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Στόχοι του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις στο σημαντικότερο ισως μάθημα για τους οινολόγους. Να μπορούν να αντιλαμβάνονται οργανοληπτικά σφάλματα αλλά και να μάθουν να περιγράφουν έναν οίνο.

ΘΕΩΡΙΑ

 1. Γευστική δοκιμασία οίνου: εμφάνιση, οσμή, γεύση/άρωμα στόματος, επίγευση, εκτίμηση ποιότητας
 2. Εμφάνιση (όραση): χρώμα, διαύγεια, διαφάνεια, δάκρυα, ιξώδες, ιζήματα. Θολώματα
 3. Οσμή: Μηχανισμός, κατηγορίες πτητικών χημικών ενώσεων, ελαττώματα
 4. Στόμα: γεύσεις, αισθήσεις στόματος, παράγοντες που επηρεάζουν την γευστική αντίληψη,  στυπτικότητα, σώμα, χημικές ενώσεις που εμπλέκονται.
 5. Ποσοτική μέτρηση οργανοληπτικών παραμέτρων οίνων: χώρος δοκιμής, επιλογή, εκπαίδευση και αξιολόγηση δοκιμαστών.
 6. Ποσοτική μέτρηση οργανοληπτικών παραμέτρων οίνων: προετοιμασία δειγμάτων, έντυπα αξιολόγησης, διαφοροποίηση δειγμάτων, χρήση κλιμάκων.
 7. Ποσοτική μέτρηση οργανοληπτικών παραμέτρων οίνων: τεστ διαφοροποίησης
 8. Ποιοτική αξιολόγηση οίνων: προετοιμασία δείγματος, έντυπα αξιολόγησης, εκπαίδευση, διαγωνισμοί οίνων, προτίμηση καταναλωτών, δοκιμές σε κάβες.
 9. Οργάνωση οργανοληπτικού ελέγχου: αριθμός δειγμάτων, επαναλήψεις, στατιστική ανάλυση.
 10. Τύποι και στιλ διεθνών οίνων
 11. Αποστάγματα Αξιολόγησης  γευσιγνωστικών χαρακτήρων αποσταγμάτων, τσίπουρο, ρούμι, ουίσκι, 
 12. Στατιστική Ανάλυση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 1. Εκπαίδευση στην οπτική αξιολόγηση οίνων
 2. Εκπαίδευση στις γεύσεις των οίνων: οργανικά οξέα
 3. Εκπαίδευση στις γεύσεις των οίνων: γλυκόζη, φρουκτόζη
 4. Εκπαίδευση στις γεύσεις των οίνων: αιθανόλη, γλυκερόλη
 5. Εκπαίδευση στις αρωματικές ενώσεις οίνων
 6. Εκπαίδευση στις ελαττωματικές οσμές οίνων
 7. Δοκιμή και αξιολόγηση κυριότερων λευκών ελληνικών ποικιλιών
 8. Δοκιμή και αξιολόγηση κυριότερων λευκών ελληνικών ποικιλιών
 9. Δοκιμή και αξιολόγηση κυριότερων ερυθρών ελληνικών ποικιλιών
 10. Δοκιμή και αξιολόγηση κυριότερων ερυθρών ελληνικών ποικιλιών