ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχές Υπηρεσιών

Σύντομα το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη βιομηχανία είτε πραγματοποιώντας χημικές αναλύσεις τόσο σε σταφύλια και μούστο όσο και σε οίνους, είτε μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμόρφωσης «business plan» σε παραγωγούς και σε επαγγελματίες του χώρου.