Διδασκόμενα Μαθήματα

ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: 2102755086

Email: mariale@agreri.gr

ΑΛΕΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Η Δρ. Μαρία Αλεμπάκη είναι Εκλεγμένη Ερευνήτρια Δ’ στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας Αττικής του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού- στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΜΠΣ: «Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων»).

Η διδακτορική και μεταδιδακτορική της έρευνα επικεντρώνεται στο πεδίο του Οινοτουρισμού, με έμφαση στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές: ‘Βιώσιμη Οινοτουριστική Ανάπτυξη και Επανατακτικότητα (Resilience)’, ‘Διεπιχειρησιακή Συνεργασία και Δίκτυα στον Τουριστικό Τομέα’, ‘Τουριστική Συμπεριφορά/ Έρευνα Τουριστικής Αγοράς’ και ‘Τουριστική Εκπαίδευση’.

Η ακαδημαϊκή της εμπειρία περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους, διδασκαλία σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα.

Ερευνήτρια Δ’
Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας Αττικής του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ