Διδασκόμενα Μαθήματα

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: 210 5294091

Email: kalivas@aua.gr

ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Είναι πτυχιούχος γεωπόνος (ΓΠΑ), με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Χαρτογράφηση – Υδατικές Συνθήκες – Αξιολόγηση Εδαφών (1989) και διδακτορική διατριβή στον τομέα της Αξιολόγησης Εδαφών – Σχεδιασμού Χρήσεων Γης (ΓΠΑ, 1991).

Σήμερα είναι Καθηγητής στο γνωστικό πεδίο «Αξιολόγηση Γαιών – Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Γεωργία και Χωρική Ανάλυση» του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε επίσης, για 25 χρόνια (1993-2018), Επιστημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Αθήνας (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Στα πλαίσια της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας έχει διδάξει (σε Πανεπιστήμια του εσωτερικού και εξωτερικού) πολλά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα όπως Εδαφολογία, Εδαφοκλιματικό Σύστημα της Αμπέλου, Αξιολόγηση Γαιών, Σχεδιασμός Χρήσεων Γης, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Στατιστική, Χωρική Στατιστική – Γεωστατιστική.

Είναι μέλος πολλών επιστημονικών ενώσεων, όπως Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIS), European Resources Water Association (EWRA), Ελληνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, European Weed Research Society (EWRS), Διεθνής Εδαφολογική Ένωση (ISSC). Έχει συμμετάσχει σε 58 επιστημονικά διεθνή και ελληνικά συνέδρια, είναι συγγραφέας 140 επιστημονικών εργασιών, πολλές από τις οποίες στα εγκυρότερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, και έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος ή ερευνητής σε 47 ερευνητικά προγράμματα.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις νέες τεχνολογίες (ψηφιακή γεωργία, γεωργία ακριβείας, gis, remote sensing, geodatabases) και την χωρική ανάλυση στην αξιολόγηση εδαφών και φυσικών πόρων και στην παρακολούθηση καλλιεργειών.

Καθηγητής Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών