Διδασκόμενα Μαθήματα

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥΣ (Συντονιστής του μαθήματος)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: 2310 998650

Email: skoundou@agro.auth.gr

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Είναι πτυχιούχος Γεωπονίας (κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής) του Α.Π.Θ., κάτοχος διπλώματος Οινολογίας (D.N.O.), διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (D.E.A.) και διδακτορικού διπλώματος (Doctorat) στην Αμπελουργία από το Πανεπιστήμιο Victor Segalen Bordeaux II (Γαλλία).

Σήμερα υπηρετεί σαν Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ. ενώ διετέλεσε επισκέπτης καθηγητής στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης και στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων ενώ είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής (associate editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό OEno-One (ISSN 2494-1271). Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες ομιλίες και σεμινάρια στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γαλλία, τις ΗΠΑ, την Αργεντινή και την Ισπανία. Είναι γραμματέας της ομάδας εμπειρογνωμόνων “Καινοτομίες στις αμπελουργικές τεχνικές - PROTEC” της Επιτροπής Αμπελουργίας του Διεθνούς Οργανισμού Αμπέλου και Οίνου (O.I.V., Παρίσι) και μέλος του ΔΣ της IVES (International Viticulture and Enology Society).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οικοφυσιολογία της αμπέλου, τις επιδράσεις του φυσικού περιβάλλοντος και των αμπελοκομικών τεχνικών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σταφυλής, την αμπελουργία ακριβείας καθώς και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην αμπελουργία.

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίνης, Τμήμα Γεωπονίας