Διδασκόμενα Μαθήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΩΝ

Στοιχεία Επικοινωνίας

Call: 210 529 4762 / 210 600 7680

Email: p.soldatos@aua.gr

ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Ομ. Καθηγητής κ. Πέτρος Σολδάτος διδάσκει Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Στρατηγικό Προγραμματισμό σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα και είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και ιδρυτικό μέλος της PGS Consultants. Είναι επίσης ο επιστημονικός υπεύθυνος του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος MAGIC καθώς και ενός μικρού αριθμού άλλων Επιχειρηματικών Προγραμμάτων.

Πρόσφατα κατείχε τις θέσεις του Διευθυντού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “MBA in Agribusiness”, και του Εργαστηρίου Διοίκησης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έως το 2015 ήταν Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανωτάτη Εκπαίδευση.

Ομότιμος Kαθηγητής
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών