Διδασκόμενα Μαθήματα

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΟΙΝΟΛΟΓΟΥΣ

Contact Information

ΤΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ο Δρ. Δημήτριος Τάσκος κατέχει πτυχίο Γεωπόνου (1992), μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Οινολογία - Αμπελουργία (2005) και διδακτορικό στην Αμπελουργία (2013) από την Σχολή Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Παράλληλα με τις σπουδές του εργάστηκε από το 1995 στην εταιρία ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΑΕ, όπου από το 2008 ως το 2017 διηύθυνε το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Από το 2017 εργάζεται ως ερευνητής στο Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών φυτών και Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», όπου μεταξύ άλλων έχει την ευθύνη για την διαχείριση της Εθνικής Συλλογής της αμπέλου στη Λυκόβρυση.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αξιοποίηση και διάσωση των αυτόχθονων ποικιλιών αμπέλου της Ελλάδας, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την αποτελεσματική διαχείριση των αμπελώνων στα πλαίσια της αμπελουργίας ακριβείας, την μελέτη της αλληλεπίδρασης των φυτών της αμπέλου με το περιβάλλον και τα εφαρμοζόμενα συστήματα καλλιέργειας, καθώς και την μελέτη της επίδρασης στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος στην συμπεριφορά των φυτών της αμπέλου για την ανάλυση, τεκμηρίωση, και αξιοποίηση του Terroir.