ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Εργαστήριο Οινολογίας ιδρύθηκε επίσημα τον Ιούλιο του 2015 και εκπληρώνει την βασική τριπλή υποχρέωση των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι η έρευνα, η εκπαίδευση, και το κοινωνικό έργο.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ

Φιλοδοξία του νέου εργαστηρίου είναι η παροχή αφ’ενός όσο το δυνατόν καλύτερης εκπαίδευσης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αφ’ετέρου η πραγματοποίηση έρευνας, βασικής και εφαρμοσμένης στο αντικείμενο του σταφυλιού, των οίνων και των αποσταγμάτων.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συμβολή του εργαστηρίου Οινολογίας στην στελέχωση της οινοβιομηχανίας με κατάλληλα στελέχη αλλά και η βοήθεια στην επίλυση των οινικών προβλημάτων αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Εργαστηρίου αυτού. Συνεργάζεται επίσης με εταιρείες οινολογικών προϊόντων που επιθυμούν να πειραματιστούν με ελληνικές ποικιλίες.

Επίσης το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση οινικής στρατηγικής της χώρας αλλά και των επιμέρους περιφερειών, και συντάσσει ερευνητικές προτάσεις. Συντονισε την Ομάδα εργασίας Άμπελος – Οίνος ως έναν από τους 13 αγροδιατροφικούς τομείς για τον σχεδιασμό ερευνητικών προγραμμάτων για το 2014-2020 για λογαριασμό της ΓΓΕΤ.  Επίσης μέλη του εργαστηρίου παρουσίασαν προτάσεις σε ημερίδες για την έρευνα και καινοτομία στον άμπελο-οινικο τομέα  στα πλαίσια των υπό προκήρυξη προγραμμάτων RIS 3 των Περιφερειών (Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιλαμβάνει ερευνητικό εργαστήριο, αίθουσα οργανοληπτικού ελέγχου και πειραματικό οινοποιείο. Στο χώρο του οινοποιείου παράγεται ο οίνος του Γεωπονικού, το μοναδικό συσκευασμένο μεταποιημένο προϊόν του Πανεπιστημίου. Για να δείτε τον εξοπλισμό του εργαστηρίου κάντε κλικ εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ OENOVITI INTERNATIONAL

Το εργαστήριο Οινολογίας εκπροσωπεί το Γ.Π.Α. στο διεθνές δίκτυο οινικής έρευνας ΟINOVITIS, ενός δικτύου που προάγει την έρευνα στην αμπελουργία – οινολογία σε όλο τον κόσμο.