ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Στον χώρο του εργαστηρίου πραγματοποιούνται επίσης εκπαιδευτικά-επιμορφωτικά προγράμματα για το ευρύ κοινό (ερασιτέχνες ή και μελλοντικοί επαγγελματίες του οίνου). Φοιτητές και νέοι οινοποιοί συμμετέχουν στην παραγωγή και συνεπώς εκπαιδεύονται σε σύγχρονες τεχνικές για την παραγωγή ποιοτικού οίνου. 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών συμπεριλαμβάνονται δύο μαθήματα που πραγματοποιούνται από το εργαστήριο Οινολογίας.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω βασικά μαθήματα. Διαβάστε περισσότερα εδώ.


ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ Ι

Διδάσκοντες: Γιώργος Κοτσερίδης, Σταματίνα Καλλίθρακα, Προξενιά Νίκη

Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην γνωριμία και εξοικείωση των  φοιτητών/τριων με  το σταφύλι, τα χαρακτηριστικά συστατικά του και ποια η σημασία αυτών στην οινοποίηση, την ωρίμανση του σταφυλιού και τις μεταβολές, τις κοινές μηχανικές κατεργασίες μεταξύ λευκής και ερυθρής οινοποίησης, τις κοινές ‘χημικές’ κατεργασίες, διορθώσεις εν δυνάμει αλκοολικού τίτλου, οξύτητας, περιεκτικότητας σε άζωτο, λευκή οινοποίηση, ερυθρή οινοποίηση, μηλογαλακτική ζύμωση.

Απώτερος σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η απόκτηση γνώσης στην μέτρηση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως σάκχαρα με διαθλασιμετρία και αραιομετρία, οξύτητα, pH, ελεύθερος και ολικός θειώδης ανυδρίτης, αιθυλική αλκοόλη, πτητική οξύτητα, ανάγοντα σάκχαρα, ένταση και απόχρωσης χρώματος, ολικές φαινόλες.


ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

Διδάσκοντες: Γιώργος Κοτσερίδης, Σταματίνα Καλλίθρακα, Προξενιά Νίκη

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος της Οινολογίας Ι.

Η ύλη του μαθήματος αποσκοπεί στην γνωριμία και εξοικείωση των  φοιτητών/τριων με  την χημική σύσταση των οίνων, τις μεταζυμωτικές επεξεργασίες, την οξειδωτική και αναγωγική παλαίωση, τον οργανοληπτικού έλεγχο αλλά και την σύνδεση των παραπάνω με την έννοια της ποιότητας των οίνων.

Απώτερος σκοπός των εργαστηριακών ασκήσεων είναι η πρακτική εφαρμογή της σταθεροποίησης των λευκών και ερυθρών οίνων.