ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

  • Post by:
  • 20 Αυγούστου 2019
  • Comments off

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ : KOΤΣΕΡΙΔΗΣ Γ., ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΛΕΜΠΑΚΗ Μ.

Στόχοι του μαθήματος : Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες του οινικού και οινικών προιοντων μάρκετινγκ, των επιχειρήσεων οίνων και ποτών, καθώς και θέματα οινοτουρισμού. Να εξοικειωθούν οι ίδιοι με τεχνικές και πρακτικές εφαρμογές του μάρκετινγκ, στοιχεία απαραίτητα για τον κλάδο και να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με επιλεγμένες τεχνικές μάρκετινγκ.

ΘΕΩΡΙΑ

1. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Οίνων . Εξωτερικό Περιβάλλον – Ανταγωνισμός – Branding, Τιμολόγηση

Εισαγωγικές έννοιες, το μείγμα μάρκετινγκ, εφαρμογές των 4Ps στον κλάδο, Ανάλυση PEST, Μέθοδοι τιμολόγησης, Μελέτη περίπτωσης: «το κρασί της παρέας». Εισαγωγικές έννοιες, το μείγμα μάρκετινγκ, εφαρμογές των 4Ps στον κλάδο, Ανάλυση PEST, Μέθοδοι τιμολόγησης, Μελέτη περίπτωσης: «το κρασί της παρέας»

2. Συμπεριφορά Καταναλωτή Κρασιών. Έρευνα Μάρκετινγκ

Αντιλήψεις-σχεδιασμός αντιληπτικών χαρτών στον κλάδο, positioning/ repositioning, μέτρηση καταναλωτικών στάσεων, ομάδες αναφοράς, ποιοτική έρευνα, ποσοτική έρευνα. Άσκηση: Μελέτη αντιλήψεων και καταναλωτικών στάσεων για τα βιολογικά κρασιά, Case studies

3. Συσκευασία

Παρουσίαση οινικής εταιρείας, επιλογή συσκευασίας, επιλογή ετικέτας, η τέχνη της γραφιστικής στην οινική βιομηχανία

4. Μείγμα Προβολής, Πώληση

Προσωπική πώληση B2B-B2C-Κάβες, Σ/Μ, εστιατόρια, Προώθηση πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, διαφήμιση, σχεδιασμός διαφημιστικών μέσων.

Άσκηση: Σημειωτική ανάλυση διαφημίσεων κρασιών από Ελλάδα και εξωτερικό, Σχεδιασμός έντυπης διαφήμισης

4. Marketing Plan.  Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ

Συγγραφή σχεδίου μάρκετινγκ (marketing Plan), Μάρκετινγκ υπηρεσιών (mini case: wine bars, wine restaurants), κρασιά ιδιωτικής ετικέτας,

Διαχείριση κρίσεων (mini case: ΙΝΩ) εταιρική κοινωνική ευθύνη (mini case: Boutari)

5. Στρατηγικές για εξαγωγές των οίνων

Έρευνα αγοράς και επιλογή διεθνών αγορών στόχων. Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές. Στρατηγικές προβολής και επικοινωνίας για διεθνείς αγορές.

Case studies : 1. Η Αγορά των Η.Π.Α., 2. Η αγορά της Κίνας, 3. Η αγορά της Γερμανίας, 4. Η αγορά των ανερχόμενων χωρών,  Ρωσίας, Βραζιλίας, Ινδίας

6. Η ελληνική αγορά

Case studies : 1. Νεοεμφανιζόμενο οινοποιείο, 2. Εδραιωμένο οινοποιείο., 3. Οινοποιείο με παρελθόν και αβέβαιο μέλλον,4. Οινοποιείο μεγάλο. 5. Οινοποιείο μικρό.

7. Οινοτουρισμός