Διδασκόμενα Μαθήματα

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΟΥ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΖΥΜΩΣΕΩΝ

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Σεραφείμ Παπανικολάου, μετά από την περάτωση των λυκειακών του σπουδών εισήχθη στην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, τμήμα Γεωργικών Βιομηχανιών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών-ΓΠΑ, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου-ΤΕΤΔΑ), από όπου αποφοίτησε το 1993. Οι μεταπτυχιακές του σπουδές έλαβαν χώρα στο Εθνικό Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Λωρραίνης στο Nancy της Γαλλίας, από όπου έλαβε 2 μεταπτυχιακά διπλώματα (1994 και 1995) και διδακτορικό δίπλωμα (1998) στη Μικροβιακή Βιοτεχνολογία.

Από τον Ιούλιο του 2015 ως τώρα εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΤΕΤΔΑ του ΓΠΑ, με γνωστικό αντικείμενο «Βιοτεχνολογία Τροφίμων - Βιοδιεργασίες». Είχε/έχει συμμετοχή σε 25 ερευνητικά προγράμματα (σε 10 ως επιστημονικός υπεύθυνος), έχοντας συνεισφέρει από τα προγράμματα στα οποία έχει συμμετάσχει σε >450.000 € για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (τα επόμενα 2,5 χρόνια θα εισρεύσουν άλλα 600.000 € για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο). Περαιτέρω, έχει διατελέσει κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά (>800 προσκλήσεις σε >120 περιοδικά), ήταν ο επιβλέπων καθηγητής σε 5 διδακτορικές διατριβές οι οποίες υποστηρίχτηκαν επιτυχώς στο ΓΠΑ, επί του παρόντος είναι ο επιβλέπων καθηγητής σε άλλες 5 διδακτορικές διατριβές οι οποίες υλοποιούνται στο ΤΕΤΔΑ ενώ έχει διατελέσει επιβλέπων σε >30 μεταπτυχιακές εργασίες και >32 πτυχιακές (πειραματικές) μελέτες. Τρεις (3) από τους πρώην διδακτορικούς μαθητές του έχουν εκλεγεί ως μέλη ΔΕΠ (Λέκτορες/Επίκουροι καθηγητές) σε Πανεπιστημιακές σχολές της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Υπογράφει 129 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 9 κεφάλαια σε διεθνή βιβλία με κριτές.

Στο ερευνητικό του έργο εμφανίζονται >6.500 ετερο-αναφορές σε διεθνή περιοδικά, βιβλία και πατέντες (h index=44 from Scopus, excluding self-citations of selected author). Πολλά από τα δημοσιεύματα του ανήκουν στα “Top Downloads”, “Top 25 Hottest Articles” και “Most cited” κείμενα των περιοδικών στα οποία έχουν δημοσιευτεί. Ο κ. Παπανικολάου είναι κριτής επιστημονικών προτάσεων για την “Czech Science Foundation” (Δημοκρατία της Τσεχίας), την “Danish Agency for Science Technology and Innovation” (Βασίλειο της Δανίας), την “Christian Doppler Research Association” (Δημοκρατία της Αυστρίας), την “French National Research Agency (ANR)” (Γαλλική Δημοκρατία), το “German Federal Ministry of Education and Research (BMBF)” (Γερμανική Δημοκρατία), το “Ministerio de Ciencia, Technologia e Ensino Superior” (Δημοκρατία της Πορτογαλίας), τη ΓΓΕΤ, το ΙΚΥ και το ΕΛΙΔΕΚ (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ελληνική Δημοκρατία), ενώ συμμετείχε/συμμετέχει ως μέλος της συντακτικής επιτροπής (Editorial Board) για τα περιοδικά “Fermentation Technology” (OMICS group), “International Scholarly Research Notices” (sections “Biotechnology” και “Energy”) (International Scholarly Research Network Publisher), “American Journal of Bioengineering and Biotechnology” (Columbia International Publishing), “Fermentation” (MDPI AG), “Microorganisms” (MDPI AG), “International Journal of Biochemistry Research & Review” (Sciencedomain International), “Engineering in Life Sciences” (Wiley) και “FEMS Microbiology Letters” (Oxford Publishing). Ο κος Παπανικολάου διετέλεσε “Guest Editor” στο “Special Issue” του περιοδικού “Engineering in Life Sciences” με τίτλο “Single Cell Oils”, διατελεί “Guest Editor” στο “Special Issue” του περιοδικού “ Microorganisms” με τίτλο “Yeast and Fungal Μetabolites”, ενώ τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται ως ακολούθως: Βιοτεχνολογία Ζυμώσεων. Βιομηχανική Μικροβιολογία. Αξιοποίηση Γεωργικών και Βιομηχανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων με χρήση Βιοτεχνολογικών Διεργασιών. Παραγωγή μικροβιακών μεταβολικών προϊόντων (μικροβιακό λίπος, κιτρικό οξύ, 1,3-προπανοδιόλη, 2,3-βουτανοδιόλη, αιθανόλη, ένζυμα, κλπ). Ο κος Παπανικολάου είναι παντρεμένος και πατέρας 2 παιδιών.

Αναπληρωτής Καθηγητής